rostlinná výroba

Prvním nosným pilířem družstva je rostlinná výroba.

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy podniku činí cca 1040 ha, za toho je 1010 ha orné půdy a 30 ha trvalých travních porostů.

Hlavními tržními plodinami jsou pšenice ozimá pěstovaná na ploše cca 200 ha ročně, ječmen jarní na ploše cca 200 ha ročně, řepka ozimá pěstovaná na ploše cca 130 ha ročně a cukrovka pěstovaná na ploše 140 ha ročně. Na menších výměrách je dále pěstována pšenice jarní a kukuřice na zrno. Silné je také zastoupení pěstování krmných plodin. Kukuřice na siláž je pěstována na ploše cca 120 ha ročně a vojtěška na ploše cca 150 ha ročně. Kukuřičná siláž a vojtěšková senáž jsou základem krmné dávky pro vysokoprodukční holštýnské dojnice.

V osevním postupu dodržujeme optimální strukturu pěstovaných plodin ve vztahu k půdním a přírodně klimatickým podmínkám. Neriskujeme přehnanou specializací hlavně ve vztahu ke každoročně se měnícím realizačním cenám. Pečujeme o ráz krajiny, řádně udržujeme pozemky a hospodaříme v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.


tvorba www, firemní a svatební videa

SKILL production